WPML not installed and activated.

Nyilatkozatok a munkáltatói adóelszámoláshoz

2013-01-28 - Hírek

HATÁRIDŐ 2013. január 31.

Amennyiben a munkáltató vállalja magánszemély dolgozói 2012. évi adójának a megállapítását, a magánszemélyek 2013. január 31-ig adhatnak nyilatkozatot a munkáltatójuknak – illetve ezt meg is kell tenniük – annak érdekében, hogy munkáltatójuk értesüljön arról, hogy a 2012. évben keletkezett adóköteles jövedelmüket milyen módon kívánják az adóhivatallal elszámolni.

Ebben az estben minden dolgozónak tehát nyilatkoznia kell arról, hogy kéri vagy nem kéri a a munkáltatói adómegállapítást. A nyilatkozatok az alábbiak lehetnek:

12NY29 – Nyilatkozat a személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához
12NY30 – Kijelentem, hogy nem kérem a 2012. évi jövedelmeim utáni munkáltatói (az adóbevallással egyenértékű)
adómegállapítást.

Amennyiben a munkáltató vállalja a magánszemély adójának megállapítását, akkor a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad.

Amennyiben a munkáltató nem vállalja a magánszemély adójának megállapítását, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az adónyilatkozat vagy az egyszerűsített  bevallás választásának a lehetőségéről. Abban az esetben, ha a dolgozó adónyilatkozat útján kívánja teljesíteni bevallási kötelezettségét, kérésére a munkáltató papír alapon átadja az adónyilatkozat nyomtatványát.