WPML not installed and activated.

Adóváltozás a cégautóadó szabályozásban!

2013-07-04 - Hírek

Júliustól változott a jogszabály az autók tartós bérleténél. A módosítás valószínűleg csökkenti a bérleti díjakat, de a bérlők adóterhe emelkedhet. Ezért is lényeges, hogy a bérleti díjak összegét újra megállapítsák a felek.

Az Országgyűlés 2013. április 18-án elfogadta a 2013. évi XXXVII. törvényt az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A módosítás szerint a tartós bérletnél a bérbevevő a cégautóadóból a megfizetett gépjárműadót levonhatja, mivel ugyanaz a személy lesz az adó alanya.

A törvényi indoklás szerint megszűnik a kettős adóztatás a cégautók tartós bérleténél. Eddig ugyanis a bérbeadó fizette a cégautóadót, a bérbevevő pedig a gépjárműadót. Az új szabályozás szerint viszont most már mindkettő a bérbevevőt terheli (a cégautóadónál a tulajdonos helyett a bérlő lesz az adó alanya), így tartós bérlet esetén is csökkenthető lesz a cégautóadó a gépjárműadó határidőre megfizetett összegével.  A szabályozás szigorú: ha a bérlő nem teljesíti határidőre a gépjárműadó befizetését, akkor nem érvényesítheti a levonást.

Elég egyértelmű a jogszabály, ami a pénzügyi lízingnél már bevált gyakorlatot vette át tartós bérlet esetén is. Épp emiatt az érintett cégek könnyen át tudnak állni az új rendszerre. Arra viszont figyelni kell, hogy csak a július elseje után hatályba lépő szerződésekre érvényes az új szisztéma, tehát az eddigi szerződéseket meg kell szüntetni, és ugyanazzal a nappal újat kötni.  Aki nem köt új szerződést, arra a „régi” szabályozás érvényes.

Ezek az adólevonás feltételei

– Tartós bérletről legyen szó, tehát a bérlés egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre szóljon.

– Gondoskodni kell arról, hogy az üzembentartói jog bejegyzésre kerüljön a bérbevevő javára.

– A felek a tartós bérleti szerződést 2013. július elseje utáni hatállyal kössék meg.

Az új szerződés megkötésénél figyelembe kell venni az adókötelezettségek átrendeződését is. A bérlők részéről logikus igény, hogy a bérbeadó kevesebb bérleti díjat számoljon fel, hiszen a bérbeadó számára kiesik egy adótétel. A bérlőknek viszont meg kell fizetniük a cégautóadót, amelyből a határidőre befizetett gépjárműadó levonható, de így is valószínűleg lesz némi adótöbbletük. Ennek oka, hogy a cégautóadó összege minden személyautó esetében meghaladja a gépjárműadó összegét. Ezt a különbözetet lehet kompenzálni az új bérleti szerződésekben.