WPML not installed and activated.

Archív december, 2013

 • 2014 évi adóváltozások

  2013-12-12
  Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag január elején egy közös tájékoztatást, konzultációt is tartunk a szokásos módon, melynek pontos időpontjáról a későbbiekben értesítjük. Változások a személyi jövedelemadóban A családi adóalap-kedvezmény nem változott: azaz az egygyermekes családok havi bruttó 62.500, a kétgyermekesek havi 125.000, a háromgyermekesek havi 618.750 forint bruttó jövedelemig nem fizetnek személyi jövedelemadót. Új előírás […]
 • Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához

  2013-12-06
  A Könyvvizsgálói kamara elnöksége 2012. április 20-án megtárgyalta és elfogadta a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határaira vonatkozó kamarai ajánlást. Jogi háttér A 2011. évi CLVI. törvény 262. §-a bővítette a kamara lehetőségét, mivel a KKt. 54. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosította: “A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának […]
 • Egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltétele

  2013-12-06
  Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén a következő feltételeknek kell teljesülnie: 2000. évi C. törvény a számvitelről 9. §-a szerint Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, az alábbiak kivételével. Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül […]
 • Fokozott Adóhatósági Felügyelet

  2013-12-06
  Mi a FAF, és kiket ítél erre a NAV? A fokozott adóhatósági felügyelettel az adóhatóság célja az, hogy kockázatelemzéssel kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók – működésük első időszakában – folyamatos hatósági felügyelet mellett működjenek. Így ezen adózók tevékenységét ebben az időszakban a megszokottól alaposabban felügyeli. A NAV a kockázatelemzést egy 38 kérdésből álló KOCKERD kérdőív adatainak elemzésével végzi, melyet […]