WPML not installed and activated.

Egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltétele

2013-12-06 - Kiemelt bejegyzéseink

Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén a következő feltételeknek kell teljesülnie:

2000. évi C. törvény a számvitelről 9. §-a szerint Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, az alábbiak kivételével.

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  1. a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,
  2. az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,
  3. az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.