WPML not installed and activated.

Fokozott Adóhatósági Felügyelet

2013-12-06 - Kiemelt bejegyzéseink

Mi a FAF, és kiket ítél erre a NAV?

A fokozott adóhatósági felügyelettel az adóhatóság célja az, hogy kockázatelemzéssel kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók – működésük első időszakában – folyamatos hatósági felügyelet mellett működjenek. Így ezen adózók tevékenységét ebben az időszakban a megszokottól alaposabban felügyeli.

A NAV a kockázatelemzést egy 38 kérdésből álló KOCKERD kérdőív adatainak elemzésével végzi, melyet a NAV az általa kockázatosnak ítélt cégeknek küld ki. Ebben az adózó nyilatkozik az általa végezni kívánt tevékenység személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételeiről.

Az adóregisztrációs eljárás, és az „adózói múlt”

A NAV az adózók adószámának megállapítását megelőzően a bejelentett adatok alapján ellenőrzi a tulajdonosi kör, és a vezető tisztségviselők adózói múltját, a nála nyilvántartott adatok alapján. Ezek alapján bizonyos esetekben akár az adószám megállapítását is megtagadhatja. De gyakoribb, hogy kiküldi a fent említett KOCKERD kérdőívet, és a részletes elemzést követően ír elő fokozott adóhatósági felügyeletet. Ha valaki megkapja ezt a kérdőívet, 10 nap áll rendelkezésére, hogy ezt kitöltve visszaküldje. Célszerű már ekkor szakember segítségét kérni a kitöltéshez. A kérdőív visszaküldésének elmulasztása az adószám törlésével jár. A kockázatelemzés eredményéről az adóhatóság csak akkor értesíti az adózót, ha fokozott adóhatósági felügyelet alá vonta. Ekkor határozatban közli az adózóval, hogy nála mit takar ez pontosan, mivel több lehetőség is van: bevallás gyakoriság megváltoztatása (negyedéves helyett havi bevalló), valamennyi bevallás adószakértővel történő ellenjegyeztetése, alapbizonylatok másolatának benyújtása a bevallás mellékleteként.

Bevallások adószakértői ellenjegyzése

Ez az előírás nagyobb fegyelmet követel az adózóktól, és a könyvelésüket végző könyvelőktől egyaránt. Az elkészített, és elektronikusan beküldött bevallást regisztrált adószakértőnek kell ellenjegyeznie, mert e nélkül a NAV nem dolgozza fel a bevallást. Az ellenjegyzést végző adószakértő adatait is be kell jelenteni az adóhatósághoz, és csak az ő ellenjegyzésével érvényes a bevallási kötelezettség teljesítése.

A FAF előnye és hátránya

A fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorított bevallás, egy külső szakértő felügyelete nagyobb adminisztrációs rendet, naprakészséget követel mind a vállalkozástól, mind a könyvelőtől. Ez előny, és pozitív hatású a tulajdonosok szempontjából is. Az ebből adódó többlet költség viszont hátrány egy kezdő vállalkozásnál. Ezért törekedni kell arra, hogy a többletköltség által előállított naprakész, pontos információ hasznosuljon, és így mielőbb megtérüljön. Az adózói fegyelem javulása pedig a költségvetés szempontjából pozitív eredménye a bevezetett szabálynak.