WPML not installed and activated.

Tulajdonosi érdekvédelem

Több olyan megbízásunk van, ahol a tulajdonos bíz meg bennünket cége olyan témájú átvilágításával, hogy a cég működése során mennyire érvényesülnek az ő tulajdonosi érdekei: Indokolt költségek elszámolása, gazdasági szempontok érvényesülése a gyakorlatban, a működési folyamatokban. Ahhoz, hogy ezt kellően meg tudjuk világítani, tisztázni kell, hogy mik a belső működésben résztvevők érdekei, szempontjai:

A vállalati működés érintettjei:érintett minden olyan személy vagy csoport, aki/amely befolyásolhatja a szervezet működését és/vagy érdekelt annak következményeiben.

Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak.

Külső érintettek:fogyasztók, versenytársak, szállítók, stratégiai partnerek, állami intézmények, helyi és önkéntes állampolgári közösségek, természeti környezet.

– Tulajdonos: azért fekteti tőkéjét egy vállalkozásba, mert azt reméli, hogy ily módon növelheti annak valós értékét. Ennek feltétele a vállalkozás nyereséges működése. Tulajdonos lehet: természetes személy, társaság, intézményi tulajdonos.

– Menedzser: Ő az, aki a döntéseivel leginkább befolyásolhatja a vállalat életét, működését, jövőjét. Fontos célja a vállalat nyereségessége és jó szabályozás esetén ez egyéb céljai megvalósításának is feltétele (személyes jövedelemnövekedés).

– Alkalmazott: a munkavállalók céljai kötődnek legkevésbé szorosan a vállalati célokhoz, egyrészt azért mert azok megvalósítására legkisebb a közvetlen ráhatásuk, másrészt pedig a személyes célok elérése az ő esetükben van a leglazább kapcsolatban az átfogó szervezeti célokkal. Az alkalmazottak főként személyes célokban gondolkodnak, s ezek között a jövedelemnek kitüntetett szerepe van. A munkavállalás motivációi: személyes jövedelemszerzés, az értelmes munkavégzésből származó öröm, az önmegvalósítás igénye, a társas kapcsolat lehetősége.

Több könyvvizsgálatunk, amely az értékhatár növelés miatt már nem lett volna kötelező a cégnek, ezen szempontok miatt maradt meg.

Vissza