WPML not installed and activated.

Gazdasági és üzleti tanácsadás

Gazdasági tanácsadás

A pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és fejlesztése által növelhető a vállalkozás hatékonysága, illetve csökkenthetőek a létező működési kockázatok. Hatékony támogatást biztosítunk az adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában.

Számviteli tanácsadás

A számviteli jogszabályok naprakész ismerete, az ismeretek megfelelő hasznosítása az adózással összekötve ma már nélkülözhetetlen a mindennapi gazdasági életben. Segítünk a számviteli folyamatok és információk feltérképezésében, rendszerezésében, ami alapján készek vagyunk megfogalmazni, konkrét javaslatok szintjén, azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak a hatékony zárási folyamatok kivitelezéséhez.

Bővebben

Üzleti terv kialakítása, ellenőrzése

Bármilyen vállalkozás sikerének esélye növelhető azzal, hogy a leendő tevékenységről egy átfogó üzleti terv készül. A terv körvonalazza a vállalkozás minden lényeges részét, működésének oldalait, területét, folyamatát.

Bővebben

Költségvetés tervezése

Minden vállalkozásnak meg kell találnia a saját költségstruktúráját, figyelve az árbevételhez tartozó közvetlen költségek, és a működési költségek arányára. A gondos vállalkozó számára alapvető feladat, hogy ismerje az összköltség alakulását, mibenlétét. Tudnia kell, hogy mekkora mennyiséget kell értékesítenie ahhoz, hogy a kiadásait fedezni tudja. Ezeket, az összefüggéseket a meglévő ismeretek és költségkimutatások alapján mérjük.

Bővebben

Cash flow számítás, tervezés, ellenőrzés

Egy vállalkozó mindig külön figyelemmel kíséri a készpénzforgalom alakulását (cash flow). Induló vállalkozásnál vagy hitel felvételénél különösen fontos az, hogy miként alakul a vállalkozás pénzforgalma (fizetőképessége) az érintett időszakban. Ezt mutatja be a pénzforgalmi terv.

Bővebben

Mérlegterv készítése, ellenőrzése

A mérlegterv (státusz) állományi személetű finanszírozási terv hagyományos formájaként jelentkezik. A státuszban előirányozható az a legkisebb eszköz szükségelt, mely az operatív terv megvalósításához elegendő, ugyanakkor csak annyi forrás elkötését igényli, hogy a tőkeköltségek a múlhatatlanul szükséges szintet ne haladják meg. A mérlegtervet a számviteli beszámoló választott mérlegsémájához hasonló felépítéssel, de az igényelt gyakorításban (legtöbbször negyedéves bontásban) állítják össze.

Egyszerű vezetői információs rendszerek kialakítása

Vezetői információs rendszereket elsősorban azért vezetnek be, hogy javítsanak az információk elérhetőségén. Nem az információ hiányával van gond. Információ van bőven, csak éppen vagy nem férnek hozzá, vagy nem értékelhető, emészthető formában férnek hozzá a vezetők.

Bővebben

Transzferár tanácsadás

A transzferár

A legtöbb gazdasági ügylet árát a piac alakítja ki, ezáltal a független felek között létrejön a piaci ár, mely mindig változó, ezt hívjuk szokásos piaci árnak. Vannak azonban olyan ügyletek, amelynek a szereplői egymástól nem függetlenek. Amennyiben a vállalkozások egymással transzferárakban kereskednek, úgy nevezett transzferárnyilvántartást kell készíteniük.

Bővebben

További szolgáltatásaink