WPML not installed and activated.

Cash flow számítás, tervezés, ellenőrzés

Egy vállalkozó mindig külön figyelemmel kíséri a készpénzforgalom alakulását (cash flow).
Induló vállalkozásnál vagy hitel felvételénél különösen fontos az, hogy miként alakul a vállalkozás pénzforgalma (fizetőképessége) az érintett időszakban. Ezt mutatja be a pénzforgalmi terv.

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a terv és tény adatok alakulását, és amennyiben szükséges, a tervet módosítani kell, igazítani a változó körülményekhez. A terv és tény összevetése elemzést is igényel, vizsgálni kell, mi az eltérés oka.

Az éves beszámoló részét képezi a kiegészítő melléklet cash flow kimutatása, mely nem terv, hanem tény adatok alapján az éves pénzmozgás kimutatására szolgál. Sokan felesleges adminisztrációs tehernek gondolják, pedig ez egy nagyon informatív kimutatás. Minden cégvezetőnek elemeznie kellene, hogy döntéseinél figyelembe vehesse. Leolvasható belőle, miből tevődött össze a pénzeszköz változás: hogyan alakult az üzleti eredmény, mennyi pénzt vitt el a beruházás, mennyit fordított a cég hitel törlesztésre, stb.

Vissza