WPML not installed and activated.

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

Fő profilunk a rendszeres és eseti könyvvizsgálat, melyet az ország egész területén végzünk. Partnereink tevékenységi területe változatos. Auditálunk ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági területen dolgozó termelő és szolgáltató céget egyaránt. Ügyfeleink között van 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég is. Ennek megfelelően rendelkezünk költségvetési minősítéssel és tapasztalattal.

Bővebben

Éves beszámolók auditálása

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló ellenőrzi az éves beszámoló, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Sokan szükséges „rossznak” gondolják a beszámoló összeállítását. Még a szakemberek egy része sem látja pontosan ennek célját, indokoltságát és hasznosítását. Pedig a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről, annak a szemében, aki azt tudja is olvasni. Amíg öncélúnak tűnik a beszámoló, addig más módon merül fel az úgynevezett adminisztrációs költség is. Ha van haszna a beszámolónak, előtérbe kerülhet a költség-haszon összevetésének elve.

Bővebben

Átalakulások könyvvizsgálata

A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezeteket független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A hitelesítést a társaság könyvvizsgálója nem végezheti, azaz az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálója nem lehet sem a jogutód, sem a jogelőd társaságok könyvvizsgálója. Beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás, illetve a könyvvezetésnek forintról devizára való áttérése, és cégforma váltás során a törvény által előírt vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálatát is végezzük.

Bővebben

Pályázatok, pályázati elszámolások auditálása

A vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek fontos forrásai az uniós és hazai költségvetési támogatások. A pályázóknak nemcsak azzal kell szembesülniük, hogy a pályázható források köre és elszámolási szabályai folyamatosan változnak, hanem a projektek előkészítése és megvalósítása során is számos finanszírozási és adminisztratív feladatot kell megoldaniuk. Megmutatjuk, hogy egy könyvvizsgáló a pályázati rendszer mely pontjain tud bekapcsolódni a megvalósítás folyamatába.

Bővebben

Önkormányzatok, önkormányzati társaságok, intézmények könyvvizsgálata

A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről (a költségvetés teljesítéséről).

Bővebben

Apport érték igazolása

A társaság tagjai, részvényesei a társaság alapításakor nemcsak pénzbeli, hanem nem pénzbeli hozzájárulást is teljesíthetnek a társaság javára. Az apportálhatóság feltétele, hogy a nem vagyoni hozzájárulásnak vagyoni értékkel kell bírnia. Az apportált eszközök értékét nem lehet magasabb értéken kimutatni, mint a könyvvizsgáló által elfogadott érték.

Bővebben

Saját tőke igazolása (Fuvarozók, buszosok részére)

A közúti árufuvarozói engedélyt a gazdálkodó szervezet kérelmére székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet abban az esetben adja ki, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy megfelel a jó hírnév, a szakmai alkalmasságkövetelményeinek, valamint igazolni tudja a megfelelő pénzügyi helyzetet. A pénzügyi helyzetet igazolandó megfelelő saját tőkével kell rendelkezni, melyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával tanúsíthat.

Bővebben

További szolgáltatásaink