WPML not installed and activated.

Átalakulások könyvvizsgálata

A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezeteket független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A hitelesítést a társaság könyvvizsgálója nem végezheti, azaz az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálója nem lehet sem a jogutód, sem a jogelőd társaságok könyvvizsgálója. Beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás, illetve a könyvvezetésnek forintról devizára való áttérése, és cégforma váltás során a törvény által előírt vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálata kötelező.

A vagyonmérlegek, illetve a vagyonleltárak összeállítását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – beszámoló készítésére vonatkozó – paragrafusai szabályozzák. Az átalakuló társaság a mérlegben kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti. Kivétel ezen lehetőség alól a változatlan formában tovább működő társaság.

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezeteként az éves beszámoló mérlege is elfogadható, Ebben az esetben a mérleg fordulónapja a végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzheti meg. Az éves beszámoló mérlege nem használható fel abban az esetben, ha a társaság élt az eszközök átértékelési lehetőségével.

A társaság vagyona, a saját tőke összege a könyvvizsgáló által elfogadott értéknél magasabb összegben nem mutatható ki.

Vissza