WPML not installed and activated.

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló ellenőrzi az éves beszámoló, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

 Sokan szükséges „rossznak” gondolják a beszámoló összeállítását. Még a szakemberek egy része sem látja pontosan ennek célját, indokoltságát és hasznosítását. Pedig a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről, annak a szemében, aki azt tudja is olvasni. Amíg öncélúnak tűnik a beszámoló, addig más módon merül fel az úgynevezett adminisztrációs költség is. Ha van haszna a beszámolónak, előtérbe kerülhet a költség-haszon összevetésének elve.

Fő profilunk a rendszeres és eseti könyvvizsgálat, melyet az ország egész területén végzünk. Partnereink tevékenységi területe változatos. Auditálunk ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági területen dolgozó termelő és szolgáltató céget egyaránt. Ügyfeleink között van 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég is. Ennek megfelelően rendelkezünk költségvetési minősítéssel és tapasztalattal.

Több olyan társaságnál végzünk könyvvizsgálatot, ahol részben, vagy 100%-ban külföldi a tulajdonos. Itt a szokásos könyvvizsgálaton kívül adatot szolgáltatunk a vizsgált cég cégcsoportja, anyavállalata felé is. Az egyedi igényeknek megfelelően ez az akár havi gyakoriságú kiküldött riportok vizsgálatát is jelenti. Ekkor jelentéseinket és tájékoztatásunkat angol nyelven is szolgáltatjuk, munkatársaink angol nyelven is kommunikálnak.

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

Magyarországon jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot, csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett könyvvizsgáló, illetve nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság végezhet.

Vissza