WPML not installed and activated.

Önkormányzatok, önkormányzati társaságok, intézmények könyvvizsgálata

A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről (a költségvetés teljesítéséről).

Ennek megfelelően társaságunk elvégzi a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálatát, valamint a pénzügyi helyzet elemzését, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

Vizsgálunk önkormányzati tulajdonú társaságokat, intézményeket is, figyelembe véve mind a társaság, mind a tulajdonos önkormányzat szempontjait, kiemelve a működés során fellépő kapcsolatok szabályozottságát. Ehhez rendelkezünk költségvetési minősítéssel, és adószakértői tapasztalattal.

Vissza