WPML not installed and activated.

Pályázatok, pályázati elszámolások auditálása

A vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek fontos forrásai az uniós és hazai költségvetési támogatások. A pályázóknak nemcsak azzal kell szembesülniük, hogy a pályázható források köre és elszámolási szabályai folyamatosan változnak, hanem a projektek előkészítése és megvalósítása során is számos finanszírozási és adminisztratív feladatot kell megoldaniuk. Megmutatjuk, hogy egy könyvvizsgáló a pályázati rendszer mely pontjain tud bekapcsolódni a megvalósítás folyamatába.

Könyvszakértői közreműködés a projektek megvalósításában

A támogatással finanszírozott projekteknek a támogatási szerződésben vállalt feltételrendszernek megfelelően kell megvalósulniuk. Ha a pályázat nem ír elő könyvvizsgálói közreműködést, és a nyertes pályázónál választott könyvvizsgáló sem működik, akkor a projekt pénzügyi és ügyviteli megvalósítása a pályázóra van bízva. Természetesen a pályázó vállalkozás ekkor is dönthet úgy, hogy a projektmegvalósítás folyamatában könyvvizsgáló közreműködését veszi igénybe. Ebben az esetben a könyvvizsgáló mint speciális pénzügyi-gazdasági képzettséggel rendelkező szakértő vesz részt a projektmegvalósításban és nem mint választott könyvvizsgáló.

Könyvvizsgálói közreműködés a projekt szintű ellenőrzésnél

Az uniós támogatások pályázati kiírásai gyakran írják elő teljesítendő pályázati követelményként a független könyvvizsgáló közreműködését a projektek megvalósításában. Az esetek többségében az uniós támogatások ellenőrzése nem minősül könyvvizsgálatnak a hagyományos értelemben, hiszen ilyenkor a könyvvizsgálat elsősorban a forrást biztosító támogató, nem pedig a tulajdonosok és hitelezők érdekében történik.

A projekt szintű ellenőrzésnél a könyvvizsgáló a támogató által meghatározott és kijelölt ellenőrzési feladatokat végzi el, amely kiírónként és támogatásonként változó lehet. A könyvvizsgáló az ellenőrzést ezekben az esetekben is a könyvvizsgálói standardokra támaszkodva végzi el.

Referenciáink között több ilyen munkánk szerepel.

Vissza