WPML not installed and activated.

Specialitásaink

Adatszolgáltatás a külföldi tulajdonos felé

Elkészítjük a riportokat cége külföldi tulajdonosai felé akár több nyelven is. A riportformátum lehet kötött, amennyiben van már jól bevált rendszerük, de a cég igényeinek és specialitásainak figyelembe vételével ajánlunk is riportformulákat. A riport lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozásról naprakész gazdasági és pénzügyi adatokat szolgáltasson a külföldi tulajdonosok felé.

Egyszerű vezetői információs rendszer kialakítása

Kialakítjuk cége egyedi igényeinek megfelelő vezetői információs rendszerét a pénzügy területén. Egyes üzletrészek, üzletágak, esetleg boltok vagy termelési egységek hatékonyságának vizsgálata, a vállalkozás egészének gazdasági vizsgálata, naprakész információk átadása alapján Ön könnyebben hoz majd jó döntéseket. A kialakítás egyszer befektetett energiája sokszorosan térül meg a mindennapokban.

Átalakulások könyvvizsgálata

Tapasztalatunk van az átalakítások teljes spektrumában, így a társasági forma váltás (Bt.-ből Kft.-vé alakulás), a kiválás, szétválás, beolvadás, összeolvadás, vagy több lépcsős átalakulás könyvvizsgálatát is végezzük. A feladat során közvetlen kapcsolatot alakítunk ki mind a könyvelés vezetőjével, mind a jogi képviselővel a feladat legjobb megoldása érdekében.

Az átalakulásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokon túl tanácsadás keretében vállaljuk az átalakulással kapcsolatos folyamat menedzselését, és az átalakulásban résztvevő tanácsadók (jogi, adó, külső számviteli szolgáltató) munkájának koordinálását.

Pályázatok auditálása

A pályázatok elszámolása során ellátjuk a kiírásban elvárt könyvvizsgálatot, illetve kibocsátjuk az ehhez szükséges jelentést, ellenjegyezzük a pályázati elszámolást. Figyelembe vesszük a közreműködő szervezet elvárásait, és a pályázó specialitásait.

Társaságunk a költségvetési szervek által pályázat, megállapodás vagy szerződés alapján juttatott támogatások ellenőrzését átfogóan végzi. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapdokumentumban foglalt nyilvántartási kötelezettségek betartásának, illetve a nyilvántartások alapbizonylatokkal való alátámasztottságának ellenőrzésére. Továbbá vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint az egyéb vonatkozó feltételek és rendelkezéseknek való megfelelést.

Adószakértői ellenjegyzés és fokozott adóhatósági felügyelet

Gyakorlatunk van a fokozott adóhatósági felügyelet esetén előírt adószakértői feladatok ellátásában, a bevallások ellenjegyzésében. Ez szoros együttműködést igényel a bevallást elkészítő könyvelővel, mind a bizonylatok áttekintése, mind a határidők tartása tekintetében. Bízza ránk, mi megtaláljuk a hangot könyvelőjével!

Költségvetési minősítés

Önkormányzatok, illetve önkormányzati társaságok, intézmények könyvvizsgálatában is van tapasztalatunk.

A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál is annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó (249/2000. /XII. 24./) Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről, a költségvetés teljesítéséről.

Ennek megfelelően társaságunk elvégzi a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálatát, valamint a pénzügyi helyzet elemzését, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.